חנוכת בית ההסתדרות

עיתון דבר, גיליון יום א' 30.04.1950 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1