יוקם בית ההסתדרות

עיתון בכפר, גיליון 17.04.1950 |ארכיון בית ראשונים הרצליה

< למסמך המלא
1/1