כ"ח שנים להסתדרות בהרצליה

עיתון על המשמר, גיליון יום ב' 29.09.1953 ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1