כאן יבנה

טור אודות בניין בית ההסתדרות החדש בחדרה | עיתון דבר, גיליון יום ד' 05.10.1949 ארכיון עיתונות יהודית

1/1