גלויה 1947

פרסום בית ההסתדרות החדש שיחליף את הבית הישן. 1947 ארכיון עודד ירקוני.

< למסמך המלא
1/1