חנוכת המבנה

עיתון מעריב, גיליון יום ג' 12.12.1961 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1