ראיון מזכיר הסניף

עיתון דבר, גיליון יום ג' 28.04.1964 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1