ההסתדרות בפעולתה והישגיה

עיתון דבר, גיליון יום ב', 30.11.1964 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1