בית על הגבעה

עיתון "במחנה", כתבה אסתר ברזל, 23.03.1958 | ארכיון עודד ירקוני

1/1