ישיבת המועצה לחנוכת הבית

תיעוד ישיבת הפתיחה בחנוכת בית יד לבנים 1953 | ארכיון עודד ירקוני

1/1