קרית תרבות ואמנות

עיתון "דבר", גיליון יום ב' 02.07.1973 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1