שטר לבנה

שטר תרומה למימון בניין הבית | ארכיון עודד ירקוני

< למסמך המלא
1/1