ההסתדרות במושבה

עיתון דבר גיליון יום ב' 22.04.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1