חנוכת הקריה

עיתון על המשמר יום ב' 04.05.1953 ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1