כרזת חנוכת הקריה

03.05.1953 | ארכיון מכון לבון

1/1