קריית ההסתדרות תחנך

עיתון דבר גיליון יום א' 03.05.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1