המרתף ששופץ

עיתון דבר, גיליון יום ה' 19.03.1959 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1